KHOÁ HỌC “TỪ KHÓ KHĂN ĐẾN SỨC MẠNH”

● Diễn giả: anh Teckming – chị Patrice (Hội thánh Malaysia)
Chào anh chị em,
Hội Thánh chúng ta sẽ chào đón anh Teck Ming và chị Patrice đến thăm Hội Thánh và dành thời gian chia sẻ kiến thức, hướng dẫn về sức khỏe tinh thần theo góc nhìn Kinh Thánh cho cả Hội Thánh từ ngày 21/06/2024 đến ngày 22/06/2024.
Sức khỏe tinh thần theo góc nhìn Kinh Thánh là một phần thiết yếu cho sự lành mạnh toàn diện trong cuộc sống người môn đệ. Mong anh chị em thu xếp thời gian để tham gia khóa học này để học cách áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào việc bảo vệ và phát triển sức khỏe tinh thần.
Rất mong gặp lại anh chị em ở khoá học! 😊