Full 1
“CHÚNG TA HỢP LẠI ĐỂ TÌM BIẾT THƯỢNG ĐẾ VÀ GIÚP NGƯỜI KHÁC BIẾT VỀ NGÀI.”
Full 1
Full 1 - copy
“CHÚNG TA HỢP LẠI ĐỂ TÌM BIẾT THƯỢNG ĐẾ VÀ GIÚP NGƯỜI KHÁC BIẾT VỀ NGÀI.”
Full 1 - copy
hoa dao
“CHÚNG TA HỢP LẠI ĐỂ TÌM BIẾT THƯỢNG ĐẾ VÀ GIÚP NGƯỜI KHÁC BIẾT VỀ NGÀI.”
hoa dao
previous arrow
next arrow

QUYỀN NĂNG CHỮA LÀNH

“Linh hồn ta ơi, hãy ca ngợi Chúa, đừng quên sự nhân từ Ngài.Ngài tha thứ mọi tội lỗi tôi, chữa lành mọi […]

SỰ CHỮA LÀNH

Mác 2:9-11 “Trong hai điều nầy, điều nào dễ hơn: Một là nói với người bại rằng, ‘Tội con đã […]