Sứ mệnh
SỨ MỆNH
"Tìm Biết, Tin Cậy Thượng Đế và
Giúp Người Khác Tìm Biết, Tin Cậy Ngài"
Sứ mệnh
Tầm nhìn
TẦM NHÌN
Hội thánh là gia đình tâm linh của Thượng Đế, đặt Chúa Giê-xu là trung tâm, nơi mọi người đi theo Chúa Giê-xu và được biến đổi bởi tình yêu của Ngài, trở nên giống như Chúa Giê-xu và cùng nhau xây dựng Hội thánh phát triển khắp nơi
Tầm nhìn
GTCL sự tăng trưởng
GTCL sự tăng trưởng
Tình yêu thương
Tình yêu thương
Sứ mệnh
Sứ mệnh
previous arrow
next arrow

Chúc mừng Thảo được báp-têm

Chào đón Thảo vào ngôi nhà của Thượng Đế.Chúc hành trình mới phía trước của em luôn được Thượng Đế […]

Thượng Đế thật tuyệt vời!

Giăng‬ ‭6‬:‭47‬ ‭KTHD‬‬”Tôi quả quyết với anh chị em, ai tin Ta sẽ được sự sống vĩnh cửu.” Chào mừng […]