Full 1
“CHÚNG TA HỢP LẠI ĐỂ TÌM BIẾT THƯỢNG ĐẾ VÀ GIÚP NGƯỜI KHÁC BIẾT VỀ NGÀI.”
Full 1
Full 1 - copy
“CHÚNG TA HỢP LẠI ĐỂ TÌM BIẾT THƯỢNG ĐẾ VÀ GIÚP NGƯỜI KHÁC BIẾT VỀ NGÀI.”
Full 1 - copy
hoa dao
“CHÚNG TA HỢP LẠI ĐỂ TÌM BIẾT THƯỢNG ĐẾ VÀ GIÚP NGƯỜI KHÁC BIẾT VỀ NGÀI.”
hoa dao
previous arrow
next arrow

TRỞ VỀ NHÀ

Nàng sẽ sinh một trai, ông hãy đặt tên là Giê-xu, vì con ấy sẽ giải cứu dân ta ra […]

Sinh Nhật 26 Năm HT VNCOC

Sáng Chủ Nhật ngày 05/07/2020 là một ngày đặc biệt của gia đình Hội Thánh HCOC. Ai cũng diện cho […]