Sứ mệnh
SỨ MỆNH
"Tìm Biết, Tin Cậy Thượng Đế và
Giúp Người Khác Tìm Biết, Tin Cậy Ngài"
Sứ mệnh
Tầm nhìn
TẦM NHÌN
Hội thánh là gia đình tâm linh của Thượng Đế, đặt Chúa Giê-xu là trung tâm, nơi mọi người đi theo Chúa Giê-xu và được biến đổi bởi tình yêu của Ngài, trở nên giống như Chúa Giê-xu và cùng nhau xây dựng Hội thánh phát triển khắp nơi
Tầm nhìn
GTCL sự tăng trưởng
GTCL sự tăng trưởng
Tình yêu thương
Tình yêu thương
Sứ mệnh
Sứ mệnh
previous arrow
next arrow

LỊCH SỬ HỘI THÁNH

Lịch Sử Hình Thành & Phát Triển của Hội Thánh Chúa Giê-xu Việt Nam
(VNCOC)

Hội thánh Chúa Giê-xu tại Việt Nam bắt đầu với một đội truyền giảng đến từ Hội thánh Chúa Giê-xu Quốc Tế tại Los Angeles- Hoa Kỳ vào tháng 6, năm 1994. Những người gốc Việt sinh sống tại California, Hoa Kỳ đã được ảnh hưởng bởi hội thánh Chúa Giê xu Quốc Tế và trở thành người môn đệ của Chúa Giê xu (tín hữu). Với tình yêu thương dành cho người Việt Nam và được thúc đẩy việc truyềng giảng để xây dựng hội thánh tại Việt Nam, một nhóm môn đệ gồm 12 người trở về sinh sống, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh một thời gian từ 3-8 năm.

Nhóm truyền giảng ban đầu phát triển được nhiều thành viên địa phương, hội thánh sinh hoạt thờ phượng tại nhiều địa điểm khác nhau như tại nhà các tín hữu thuê, tại các phòng Karoke, hay các nhà hàng, khách sạn ở TP.HCM,

Trải qua 8 năm đầu tiên, dù gặp nhiều khó khăn vì hội thánh còn mới đối với người Việt Nam và chính quyền địa phương cần thời gian để hiểu rõ hội thánh. Tuy nhiên, Thượng Đế vẫn ban phúc nhiều cho hội thánh phát triển được 50 thành viên địa phương vào năm 2003.

Ngay vào thời điểm tháng sáu năm 2003 hội thánh đã được chuyển giao hoàn toàn cho người môn đệ địa phương lãnh đạo và phát triển.


• Năm 2009 – Hội thánh phát triển thêm hội thánh tại Thủ Đô Hà Nội

Hội Thánh Hà Nội sau 10 năm phát triển


• Năm 2013 – Hội Thánh phát triển thêm hội thánh tại Thành Phố Cần Thơ

Hội Thánh Cần Thơ sau 6 năm phát triển


• Năm 2016- Hội Thánh phát triển thêm hội thánh tại Đà Nẵng


Sau gần 25 năm, Hội thánh Chúa Giê-xu Việt Nam đã có mặt tại Tp. Hồ Chí Minh và ba thành phố khác trong nước như Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ với tổng số lượng tín hữu hơn 270 người.
Hội thánh Chúa Giê-xu tại Việt Nam hiện nay hoạt động với tôn chỉ, mục đích là thuần túy tôn giáo, tín ngưỡng; không có mục đích chính trị; vâng phục hoàn toàn chính quyền.
Hội Thánh cũng đang hoạt động độc lập, tự chủ về tài chính và được hướng dẫn bởi những người lãnh đạo địa phương.
Hội thánh đang trong quá trình xin giấy phép hoạt động theo pháp luật của nhà nước Việt Nam và muốn được hoạt động dưới sự kiểm soát của nhà nước.
Mục đích của hội thánh Chúa Giê-xu tại Việt Nam là dạy người tin Chúa (môn đệ) sống theo những lời dạy của Chúa Giê-xu trong Thánh Kinh. Mỗi thành viên được khích lệ xây dựng mối quan hệ cá nhân với Thượng Đế, thông qua việc cầu nguyện, đọc và nghe giảng Thánh Kinh và xây dựng mối quan hệ với mọi người trong xã hội thông qua việc thờ phượng, từ thiện, giúp đỡ nhau làm điều thiện lành trong cuộc sống, đồng thời giúp nhiều người biết về Thánh Kinh; noi gương Chúa Giê-xu về tình yêu thương và cam kết sống cuộc đời công chính, có ích cho đất nước và xã hội.