CHÚC MỪNG XUÂN THẢO CHÍNH THỨC TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN HỘI THÁNH VNCOC – TPHCM

Chúc mừng Thảo chính thức trở thành con cái của Thượng Đế và là thành viên của Hội Thánh VNCOC tại TPHCM.

Sau một thời gian nỗ lực tìm kiếm Thượng Đế, Thảo đã chính thức được Báp tem trở thành con cái của Thượng Đế vào ngày 01/06/2019.

Chúc Thảo sẽ bước vào đời sống mới của người tin Chúa với nhiều trải nghiệm trong đức tin, ân phúc và tình yêu thương trong Thượng Đế.

Love in Christ

Blog Featured Image