CHÚC MỪNG XUÂN TRANG ĐƯỢC BÁP TEM VÀO GIA ĐÌNH CỦA THƯỢNG ĐẾ

Chúc mừng Nguyễn Ngọc Xuân Trang đã trở thành con cái Thượng Đế và thành viên của hội thánh HCOC. Sau thời gian tìm hiểu và học hỏi lời Thượng Đế, đức tin của Xuân Trang vào Chúa Giê-xu được xây dựng và em quyết định chọn Chúa làm chủ cuộc đời mình. Lễ báp tem diễn ra với sự chứng kiến của gia đình và toàn thể hội thánh HCOC vào ngày 17.05.2020 tại Nhà của Ánh Sáng . Xuân Trang được ân phúc khi biết Thượng Đế từ khi con trẻ. Chúc Xuân Trang tiếp tục tăng trưởng trong tâm linh và giữ vững tình yêu thương Thượng Đế và Hội Thánh.