CON CÁI THÌ SUỐT ĐỜI THUỘC VỀ GIA ĐÌNH

Chưa bao giờ Thắng suy nghĩ về hai chữ “gia đình” nhiều như ngày hôm nay.
Gia đình đối với Thắng là nơi mình được nuôi dưỡng, nơi dạy cho mình những bản tính tốt, nơi khiển trách và sửa sai mỗi khi mình làm điều gì đó không phải, nơi chỉ cho mình cách sống giữa thế gian có nhiều rối ren này.
Gia đình đối với Thắng là nơi có anh chị em ruột thịt, nơi có tình yêu thương giữa các thành viên dành cho nhau.
Gia đình đối với Thắng là nơi chấp nhận những yếu điểm của mình, là nơi luôn khích lệ động viên mình, là nơi cuối cùng để mình quay trở về dù thành công hay thất bại ngoài đời.


Thắng biết ơn Thượng Đế đã sắp xếp kế hoạch cho Thắng để Thắng biết về gia đình Hội Thánh của Ngài. Thắng biết ơn Chúa Giê-xu đã hi sinh thay cho Thắng để Thắng được sống thay cho Ngài trong Hội Thánh của Ngài.
Thắng thuộc về Hội Thánh Đà Nẵng như trong vế thứ 2 của câu Thánh Kinh

“Con cái thì suốt đời thuộc về gia đình”

Giăng 8:35

Quả đúng như vậy, Thắng thật sự cảm thấy thuộc về gia đình của Ngài. Sự thuộc về thể hiện ở chỗ: Thắng được ăn uống, sinh hoạt chung với mọi người. Thắng được tham gia vào các hoạt động chung của nhóm, Thắng thấy mình được tôn trọng và có giá trị.
Thắng có thể tự hào khoe với người khác biết về anh chị em của mình trong Hội Thánh.
Và hai chữ “thuộc về” cũng nhắc nhở Thắng rằng: Mình đang sống trong một không gian lớn hơn so với khoảng không gian riêng của mình và Nơi mình thuộc về đó có quyền dùng mình để làm những việc ý nghĩa.
Đã đến lúc Thắng thôi đi sự ích kỉ chỉ tập trung vào những lo lắng trong công việc hay gia đình riêng. Đã đến lúc Thắng tập trung xây dựng tình yêu thương lớn hơn dành cho Thượng Đế, cho Chúa Giê-xu, cho anh chị em , cho gia đình và cho những người xung quanh. Đã đến lúc Thắng suy nghĩ về những ước mơ xây dựng Hội Thánh. Đã đến lúc Thắng phải nỗ lực hơn trong đời sống truyền giảng của mình.
Thắng cảm ơn gia đình Hội Thánh đã luôn đồng hành với Thắng trong suốt 1 năm qua. Cảm ơn anh chị em (ACE) luôn yêu thương, khích lệ và nhân từ với Thắng!

Yêu thương ACE,
17/07/2020
Sinh nhật tâm linh 1 năm
Nguyễn Quyết Thắng