2 Loại tức giận

Bible Talk: 2 LOẠI TỨC GIẬN


Q: Chia sẻ với chúng tôi xem điều gì thường hay làm cho bạn nổi giận/ bạn hay thường nổi giận bởi
điều gì?
– Hôm nay chúng ta sẽ nói về sự tức giận
– Có nhiều người nghĩ sự tức giận là điều xấu. một vài người thì thậm chí còn nổi giận với những ai
đang giận dữ…


Gia cơ 1:19-21
Q: Tại sao thánh kinh lại dạy chúng ta rằng cần phải chậm giận giữ (tiếng anh)
Q: Một vài điều con người thường hay làm khi họ giận dữ (còn bạn thì sao?)
Q: Bạn có nghĩ giận dữ là tội lỗi/ là sai trái không?


Ê-phê-sô 4:26a
Q: Đoạn thánh kinh này dạy chúng ta điều gì?
Q: Bạn nghĩ tức giận là cảm xúc tự nhiên hay là sự lựa chọn? tại sao?
Q: Theo đoạn thánh kinh này thì tức giận có bị em là phạm tội hay không?
Q: Có điều gì ra từ giận dữ mà là tội lỗi không?


Mã-thi 5:21-22a
Q: Sự tức giận strong đoạn thánh king này có phải là tội lỗi không?
Q: Điều gì là khác biệt giữa sự tức giận ở đây và sự tức giận strong đoạn Ê-phê-sô 4:26?
Q: Mình có nghĩ là tức giận là rất tốt không? tại sao?


Giăng 2:12-17
– Chúa Giê-xu dọn dẹp trật tự lại đền thờ
– Có vẻ như Chúa khá tức giận lúc này?
Q: Mình có nghĩ Chúa Giê-xu giận giữ lúc này là xấu không?
Q: Mình có nghĩ sự nổi giận của Chúa lúc này là sự giận dữ tốt và cần thiết? tại sao?
Q: Chúng ta nghĩ là có những điều gì hay khi nào thì con người cần phải có sự tức giận công chính?
[câu 17] – Sự nhiệt thành, nóng lòng cho Đền thờ của Thượng Đế thúc đẩy Chúa Giê-xi cần có sự
tức giận công chính!


I Cổ-linh 3:16-17
Q: Thánh kinh dạy ngày nay đền thờ của Thượng Đế ở đâu?
Q: chúng ta nghĩ có những gì chúng ta phá huỷ đền thờ của Thượng Đế ngày nay? tại sao ?
Q: Chúng ta nghĩ là ngày nay còn có nhiều người có nhiệt thành cho đền thờ Thượng Đế không? tại
sao?
Q: Chúng ta nghĩ Thượng Đế sẽ cảm thấy như thế nào? và tại sao?
Q: Những gì đang diễn ra ngay nay trong tín ngưỡng tôn giáo mà cần con n gười cần có sự tức giận
công chính?

Thử thách: Tức giận không phải là tôi lỗi, nhưng nó có thể dẫn đến phạm tội. nhưng ngược lại, tức
giận công chính lại là tốt và cần thiết. Đừng để cho sự tức giận mất khỏi sự kiểm soát của mình. ngoại
trừ tức giận công chính. cách duy nhất để có được sự công chính đó là có sự nhiệt thành cho đền thờ
của Thượng Đế. là đối với những gì làm hư hỏng đi con người chúng ta, tâm hồn chúng ta và đặc biệt
tâm linh chúng ta trước mặt Thượng Đế. hãy học thánh king để biết rõ Thượng Đế giá trị gì ở chúng
ta.