CHÚC MỪNG OANH ĐƯỢC BÁP TEM VÀO GIA ĐÌNH CỦA THƯỢNG ĐẾ

Chúc mừng Yến Oanh báp-tem trở thành con cái của Thượng Đế! Biết ơn Thượng Đế đã yêu thương Oanh rất đặc biệt và lựa chọn để Oanh được có một người Cha tâm linh, Đấng che chở, an ủi. Sau 6 tháng nỗ lực tìm kiếm Thượng Đế, Oanh được cảm hóa bởi tình yêu thương của Chúa Giê-xu đã hi sinh để chết cho tội lỗi của mình. Thượng Đế đã di chuyển, làm cho tấm lòng Oanh khiêm nhường vâng lời, can đảm chạy đến với Ngài, và yêu thương gần gũi với Ngài cũng như với các anh chị em. Từ đó, Oanh quyết định từ bỏ đời sống cũ và sống đời sống mới xứng đáng với lời kêu gọi của Thượng Đế. Hôm nay, ngày 21-03-2020 chào đón Võ Thị Yến Oanh, sinh viên năm cuối ĐH Y Dược Cần Thơ, ngành Y Học Dự Phòng, bác sỹ tương lai vào gia đình Thượng Đế! Chúc cho Oanh sẽ có nhiều ước mơ lớn cho Nước Trời, không chỉ giúp cho nhiều người được cứu về thể xác mà còn được cứu về linh hồn.

HUYỀN NGUYỄN