Chương Trình Tĩnh Tâm 40 Ngày – HÀNH TRÌNH ÂN PHÚC – 2024

File PDF: CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM 40 NGÀY – HÀNH TRÌNH ÂN PHÚC
▼▼▼
https://vncoc-media.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/vncoc-media-extented/Journey_of_Grace_Reading_Plan_2024.pdf
▲▲▲

Chào Anh Chị Em,
Chúc mừng Hội Thánh VNCOC tròn 30 năm!
Nhân dịp đặc biệt này, chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại một hành trình tràn đầy ân phúc mà Thượng Đế đã ban cho chúng ta. Chương trình tĩnh tâm 40-ngày bao gồm hơn 40 câu/ đoạn trong Thánh Kinh Tân Ước nói về ân phúc của Thượng Đế sẽ giúp tất cả chúng ta có đủ thời gian để đọc và chiêm nghiệm ân phúc nầy đến ân phúc khác mà Thượng Đế đã ban cho mỗi cá nhân chúng ta nói riêng và cả Hội thánh nói chung.
Từ ân phúc – charis (Strong’s G5485) xuất hiện khoảng 155 lần trong 147 câu trong Thánh Kinh Tân Ước. Từ này có những nghĩa chính là ân phúc, ân sủng hay ân điển, tức là những gì được ban cho mà người nhận không hề xứng đáng. Ngoài ra, nó còn có những nghĩa phụ sau đây:

  1. Được yêu mến, được mến chuộng (Ví dụ: Lu-ca 2:40,52; Công Vụ 2:47);
  2. Cảm tạ, lòng tạ ơn (Ví dụ: La-mã 6:17; Cô-lô-se 3:16);
  3. Sức mạnh hay năng lực được ban cho để ai đó có thể thành công trong sứ mệnh truyền giảng Phúc âm và xây dựng Nước Trời của Thượng Đế (Ví dụ: Công Vụ 4:33; 11:23; I Cô-rinh 3:10);
  4. Phương cách cứu rỗi thông qua sự hy sinh của Chúa Giê-xu (trái với suy nghĩ phần đông của người theo Đạo Do-thái về sự cứu chuộc thông qua việc tuân thủ Luật pháp) (Ví dụ: Công Vụ 15:11; La-mã 3:24);
  5. Quà tặng, lời nói hay việc làm mang đến niềm vui và sự khích lệ cho người nhận (Ví dụ: I Cô-rinh 16:3; Ê-phê-sô 4:29).

Lưu ý: Theo nghĩa chính của từ charis, ân phúc của Thượng Đế được bày tỏ không chỉ giới hạn trong 147 câu chứa từ này. Những câu Thánh Kinh như La-mã 5:6-8 không có từ ân phúc. Tuy nhiên, câu này cũng nói về ân phúc vì sự hy sinh cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu là điều được ban cho chúng ta khi chúng ta không hề xứng đáng với điều đó. Vì thế, ân phúc của Thượng Đế giành cho chúng ta thật phong phú và muôn hình vạn trạng.
Nhưng hãy để ân phúc và sự hiểu biết Chúa và Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta giúp anh chị em lớn mạnh. Nguyền vinh hiển thuộc về Ngài từ nay cho đến muôn đời! A-men. (II Phia-rơ 2:18)
Hy vọng chương trình tĩnh tâm 40-ngày này sẽ giúp ACE hiểu hơn về ân phúc và lớn mạnh không ngừng khi ACE dành thời gian tĩnh nguyện và suy ngẫm về ân phúc tuyệt vời của Thượng Đế đã ban cho chúng ta qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen!