Video từ thiện ở vùng đất Đại Sơn, Đại Lộc, Quảng Nam.

Cảm ơn tình yêu thương và sự đóng góp của anh chị em để chúng ta có được một chương trình từ thiện rất ý nghĩa, mang đến nhiều giá trị, nhiều niềm vui và tình yêu thương cho các em học sinh, thầy cô và người dân ở vùng đất Đại Sơn, Đại Lộc, Quảng Nam.

● Video kỷ niệm của chương trình từ thiện: