Chào đón bác Đông vào ngôi nhà của Thượng Đế.

Tất cả chúng con đều rất vui mừng và xúc động chứng kiến ngày đặc biệt này, ngày bác trở thành con cái Thượng Đế.

Chúc Bác khỏe mạnh và thưởng thức trong cuộc sống mới, và sẽ có nhiều trải nghiệm cùng với Ngài trong hành trình này phía trước.

Love in Christ (17/11/2019)