Chúc mừng Huy & Khoa bước vào gia đình của Thượng Đế

Trải qua thời gian nỗ lực tìm kiếm Thượng Đế, Huy và Khoa, một cặp vợ chồng mới cưới, đã tin cậy Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế của cuộc đời mình và quyết định để Ngài hướng dẫn cuộc sống của họ.

Ngày 08/12/2019, Hội Thánh Cần Thơ hân hoan và vui mừng được chứng kiến báp-tem của Huy & Khoa. Chúc hai anh chị một cuộc sống đầy mãnh lực, đức tin và trái quả.