CHÚC MỪNG TÍCH LÂN VÀ THÁI HÀ TRỞ THÀNH CON CÁI CỦA THƯỢNG ĐẾ

Trải qua thời gian nỗ lực tìm kiếm Thượng Đế, Lân và Hà, hai chàng trai trẻ tuổi, đã tin cậy Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế của cuộc đời mình và quyết định để Ngài hướng dẫn cuộc sống của họ.

Ngày 09/03/2020, Hội Thánh Chúa Giê Xu Hồ Chí Minh hân hoan và vui mừng được chứng kiến báp-tem của Lân và Hà.

Chúc hai em một cuộc sống đầy mãnh lực, đức tin và nhiều trái quả.