THƯỢNG ĐẾ – ĐẤNG LÀM CHO LỚN LÊN

I Cô-rinh 3:5-7
5 A-bô-lô là gì?—Hẳn là không! Phao-lô có ra gì không?—Hẳn là không! Chúng tôi chỉ là đầy tớ của Thượng Đế giúp hướng dẫn anh chị em tin theo Ngài thôi. Mỗi người chúng tôi làm phần vụ Ngài giao cho. 6 Tôi trồng, A-bô-lô tưới. Nhưng Thượng Đế, Đấng làm cho lớn lên mới quan trọng. 7 Người trồng, kẻ tưới không đáng kể gì cả. Người quan trọng là Đấng làm cho lớn lên.

Khi được suy nghĩ về hành trình Hiếu được trở thành môn đệ thật đặc biệt. Hành trình từ khách hàng bán đồng hồ trên Chợ Tốt, Hiếu quen các anh em và thông qua những buổi đi cà phê xây dựng Hiếu được mời tới những buổi BT và được ảnh hưởng từ lời Thượng Đế và lòng mong muốn tìm kiếm sự hướng dẫn từ Lời Thánh Kinh cho cuộc sống của mình. Trải qua quá trình tìm kiếm Thượng Đế từ cuối năm 2022, những bước đầu tiên có nhiều sự khó khăn trong việc hiểu để áp dụng Lời Thánh Kinh, Hiếu bước đi khá chậm trong sự tin cậy vào Thượng Đế. Các anh em nhóm học vẫn tiếp tục cố gắng kiên trì để đồng hành, giúp đỡ.
Và cách Thượng Đế biến đổi Hiếu cũng rất đặc biệt, bạn được thay đổi góc nhìn qua MQH và cách mà các ACE phục vụ trong buổi đi chơi trên phố cổ Hà Nội, và những khó khăn xảy đến khi những người thân trong gia đình gặp phải các vấn đề khó khăn trong sức khỏe. Hiếu được hướng dẫn để làm theo để quan tâm, chăm sóc gia đình của mình, được những bác sĩ ở trong Hội Thánh Hà Nội tư vấn. Khi trải qua những khó khăn, Hiếu rất nỗ lực, đôi khi xin nghỉ nhiều ngày để hỗ trợ gia đình, Hiếu cũng dành nhiều thời gian cầu nguyện bày tỏ cùng Thượng Đế qua những khoảng thời gian đó.Và sau khi chứng kiến những sự thay đổi kỳ diệu trong MQH của mình với gia đình – điều mà trước kia Hiếu chưa bao giờ làm được, Hiếu thấy Thượng Đế yêu thương, bảo vệ và sự đồng hành của Ngài trong cuộc sống của mình.
Những sự thay đổi vẫn còn, những thử thách vẫn tiếp tục, nhưng Hiếu rất tin cậy Thượng Đế, Hiếu chủ động hẹn thời gian với các anh em, tham gia các hoạt động và phục vụ trong nhóm bóng đá, bóng chuyền hay những hoạt động mà Hiếu có thể tham gia và ngày một tăng trưởng trong MQH với Thượng Đế. Và ngày 29/07/2023, Hiếu được baptem và chính thức trở thành con cái của Thượng Đế và được trở về trong gia đình Hội Thánh.
Trải qua quá trình học Thánh Kinh với Hiếu, thấy cách Thượng Đế làm cho tấm lòng, tình yêu thương, đức tin của Hiếu lớn lên thật đặc biệt, những gì mà mỗi ACE làm là sống đời sống môn đệ với những gì Thượng Đế dạy, nhóm học chia sẻ và đưa bạn đến với Lời Thánh Kinh, và Thượng Đế sẽ làm phần còn lại qua quyền năng của Ngài để giúp bạn được lớn lên.

Người viết: Đình Thiêm