THƯỢNG ĐẾ NHÂN TỪ, KIÊN NHẪN CHỜ ĐỢI CON NGÀI!

La-mã 9:23 (BPT)
“Ngài kiên nhẫn chờ đợi để tỏ lòng vinh hiển của Ngài cho những người mà Ngài thương xót. Ngài đã chuẩn bị họ trước để nhận vinh hiển của Ngài”

Cảm tạ Thượng Đế vì Ngài là Đấng đầy lòng thương xót và kiên nhẫn chờ đợi… Đó là lời được nghe không ít lần khi chứng kiến lễ báp-tem của Sari. Lời này càng đúng hơn khi nhìn lại hành trình tám năm Thượng Đế mang Sari vào mối quan hệ với Ngài.
Sari được mời đến Bible Talk lần đầu tiên là vào năm 2016 bởi một môn đệ trẻ mới báp-tem và cũng là người bạn cùng lớp đại học. Lúc ấy, Sari bắt đầu cảm thấy yêu thích những lời dạy từ lời Thánh Kinh nhưng mãi đến hơn một năm sau, bạn mới sắp xếp thời gian để ngồi xuống học Thánh Kinh lần đầu tiên. Tuy nhiên, cuộc sống lúc ấy có nhiều khó khăn nên lần học đầu tiên này, bạn đã không thể hoàn thành một cách trọn vẹn. Sau đó vài năm, Sari quay lại học Thánh Kinh lần thứ hai nhưng khi phải đối diện với những vấn đề khó khăn tương tự lúc đầu, bạn một lần nữa phải dừng lại nửa chừng.
Đến cuối năm 2023, một lần nữa, Sari được các chị em mời học Thánh Kinh. Lần này thật đặc biệt vì Sari có đến hai môn đệ là bạn thân thời đại học cùng đồng hành. Và trên hết, Sari còn có sự đồng hành của Thượng Đế, Đấng đầy lòng nhân từ, thương xót. Ngài vẫn kiên nhẫn chờ đợi con cái của Ngài.
Trong thời gian học Thánh Kinh cùng nhau, các chị em nhìn thấy lòng Sari giá trị lời Thượng Đế. Bạn rất nỗ lực cam kết thời gian đọc Thánh Kinh. Những ngày đi công tác tỉnh, Sari vẫn đều đặn chia sẻ thời gian tĩnh tâm của mình với các chị em, có khi bài tĩnh tâm được gởi khi đồng hồ đã hơn 11 giờ khuya.
Sari chia sẻ rằng mình được thúc đẩy tìm kiếm những điều Thượng Đế dạy vì thấy được Ngài luôn tìm kiếm, kiên nhẫn chờ đợi mình nhiều năm. Sari rất chân thật, sẵn sàng chủ động chia sẻ những yếu đuối, khó khăn để xin sự giúp đỡ từ lời Thánh Kinh.
Chúc mừng Sari trở thành con gái của Thượng Đế, thành viên của gia đình Hội Thánh. Chúc Sari sẽ có những trải nghiệm thú vị trong hành trình xây dựng mối quan hệ gắn kết với Thượng Đế mỗi ngày!

Người viết: Ý Nhi