Chương trình từ thiện “Mùa Hè Hạnh Phúc 2023”

Xin chào anh chị em trên khắp cả nước.
Thượng Đế ban phúc cho Gia đình Đà Nẵng tổ chức thành công chương trình từ thiện Mùa Hè Hạnh Phúc 2023 tại xã Quế Phong, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Gia đình Đà Nẵng xin cảm ơn sự ủng hộ và đóng góp của tất cả anh chị em để mang sự khích lệ đến cho trẻ em nghèo ở Quế Sơn – Quảng Nam. Xin gửi anh chị em video tổng kết chương trình và một số hình ảnh để mọi người có thể xem lại. Cảm ơn anh chị em rất nhiều.
Gia đình Đà Nẵng

● Thông tin thêm về chương trình:
https://baoquangnam.vn/xa-hoi/hoi-chu-thap-do-tpda-nang-tang-nhieu-phan-qua-cho-hoc-sinh-xa-que-phong-142674.html
http://redcross.org.vn/da-nang-mua-he-hanh-phuc-ruc-ro-nu-cuoi.html

● Video & một vài hình ảnh kỷ niệm của chương trình từ thiện: