Dìu dắt workshop

Buổi Workshop về mọi điều cần biết về MỐI QUAN HỆ DÌU DẮT diễn ra trong 3 ngày từ 21.05 dến 23.05.2020 tại Nhà của Ánh Sáng.

Được dìu dắt tâm linh là nhu cầu mang tính sống còn đối với đời sống của từng người môn đệ trong Hội thánh. Nhận thức rõ được điều đó, Anh Hùng Chị Hồng tổ chức buổi Workshop Mối Quan Hệ Dìu Dắt để làm rõ và huấn luyện về sự dìu dắt đúng đắn trong Nước Trời.

Bắt đầu bằng việc phân biệt rạch ròi giữa Tư vấn và Dìu Dắt. Tiếp theo sau là điểm cốt lõi của sự dìu dắt, đó là tấm lòng của người dìu dắt và người được dìu dắt. Sau đó là những thực tế trong dìu dắt. Phần nội dung cũng làm rõ đâu là những giới hạn trong dìu dắt để tránh gây ra những khó khăn không đáng có ở người được dìu dắt hay những nặng nề ôm đồm nơi người dìu dắt. Và những điều cần biết khác nữa của dìu dắt không kể hết ở đây.

Thông qua bài giảng, chia sẻ câu chuyện cá nhân và những hoạt động thảo luận nhóm và trò chơi sinh động, ACE có thể nhận ra được vai trò và trách nhiệm của người dìu dắt  và cả người được dìu dắt.

Mô hình dìu dắt mới gỡ bỏ những gánh nặng không cần thiết trên vai của những người dìu dắt, giúp họ giải phóng tâm trí để có thể tập trung 100% vào 5 lĩnh vực trách nhiệm tâm linh cơ bản cho người được dìu dắt.

Mô hình này cung cấp thêm vai trò hỗ trợ khác như Người Chỉ Dẫn, Người Huấn Luyện, Người Tư Vấn, Người Thầy, Người tài trợ kết nối nguồn lực, Người làm gương. Điều này khích lệ mọi người nhìn thấy điểm mạnh, ân tứ đang có của mình và tích cực tham gia vào việc đáp ứng nhu cầu cho nhau trong nhóm.

Nội dung cuối cùng của buổi workshop là phần vai trò quan trọng của người nữ, khích lệ chị em tham gia vào việc giúp người chồng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình đối với Thượng Đế.

ACE đã có 3 buổi học mang nhiều lợi ích tuyệt vời, và sẵn sàng tấm lòng cho việc dìu dắt và được dìu dắt đầy yêu thương. Hứa hẹn thời gian dìu dắt phía trước của từng môn đệ là thời gian được mong đợi và thưởng thức với lòng biết ơn.

Cảm ơn Anh Hùng, Chị Hồng đã nỗ lực chuẩn bị nhanh nhất và tốt nhất buổi Workshop này cho ACE Hội Thánh.