Full 1
“CHÚNG TA HỢP LẠI ĐỂ TÌM BIẾT THƯỢNG ĐẾ VÀ GIÚP NGƯỜI KHÁC BIẾT VỀ NGÀI.”
Full 1
Full 1 - copy
“CHÚNG TA HỢP LẠI ĐỂ TÌM BIẾT THƯỢNG ĐẾ VÀ GIÚP NGƯỜI KHÁC BIẾT VỀ NGÀI.”
Full 1 - copy
hoa dao
“CHÚNG TA HỢP LẠI ĐỂ TÌM BIẾT THƯỢNG ĐẾ VÀ GIÚP NGƯỜI KHÁC BIẾT VỀ NGÀI.”
hoa dao
previous arrow
next arrow

Trình Nguyễn

30/09/1975

Change your cover photo
Change your cover photo
"Thật vậy, sự hầu việc Chúa khiến chúng ta rất sung túc nếu chúng ta biết vừa lòng với những gì mình có. Chúng ta không mang gì vào khi chào đời thì cũng sẽ chẳng mang gì theo được khi lìa đời." I Ti-mô-thê 6:6-7
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.